{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Utställningstekniker?

Medellönen för en Utställningstekniker är

35 100 kr

i månaden.

Medellöner för Utställningstekniker

Snittlön
Snittlön 35 100 kr
Man
Män 35 400 kr
Kvinna
Kvinnor 33 500 kr

Så mycket tjänar en Utställningstekniker i Sverige

I Sverige tjänar en Utställningstekniker i snitt 35 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Utställningstekniker arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Utställningstekniker ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Ljudtekniker, Ljusdesigner och Ljuddesigner.

Vad gör en Utställningstekniker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Utställningstekniker på följande sätt:
Installerar och programmerar utrustning för ljus, ljud och scenmaskineri. Svarar för och sköter ljussättning. Ansvarar för sceners byggnad, funktion och tekniska utrustning samt underhåll. Planerar och genomför föreställningar med artister inom scenkonsten. Bygger, skiftar och river dekor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Utställningstekniker tjänar?

Känner du en Utställningstekniker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Utställningstekniker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Utställningstekniker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 34 600 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 34 000 kr
55-64 - kr 38 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 33 400 kr 35 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Utställningstekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 200 kr 35 200 kr
35-44 36 900 kr 41 000 kr
45-54 34 300 kr 44 300 kr
55-64 38 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 35 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 33 200 kr 33 200 kr
35-44 36 300 kr 35 000 kr
45-54 37 800 kr 36 300 kr
55-64 37 500 kr 38 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 400 kr 36 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Utställningstekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 33 200 kr 32 300 kr
35-44 35 400 kr 37 000 kr
45-54 36 500 kr 39 600 kr
55-64 38 200 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 36 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 35 000 kr 33 400 kr 35 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 36 500 kr 36 000 kr 36 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 32 700 kr - kr 32 900 kr
Östra Mellansverige 34 300 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 34 600 kr - kr - kr
Riket 36 300 kr 36 400 kr 36 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 500 kr 38 300 kr 37 400 kr
Sydsverige 36 500 kr - kr 36 500 kr
Västsverige 33 400 kr - kr 33 400 kr
Östra Mellansverige 34 600 kr 35 300 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som utställningstekniker, ligger på 38 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 38 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som utställningstekniker, ligger på 32 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 900 kr.

Variationer i lön inom Utställningstekniker

Yrkestitel Kvinna Man
Filmklippare 34 100 kr 38 900 kr
Ljudtekniker 33 500 kr 35 400 kr
Ljusdesigner 33 500 kr 35 400 kr
AV-tekniker 33 500 kr 35 400 kr
Ljuddesigner 33 500 kr 35 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Utställningstekniker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Utställningstekniker

Visste du att en Utställningstekniker i snitt har liknande lön som en Arbetsterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Utställningstekniker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken