{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Växlare järnväg?

Medellönen för en Växlare järnväg är

34 800 kr

i månaden.

Medellöner för Växlare järnväg

Snittlön
Snittlön 34 800 kr
Man
Män 35 000 kr
Kvinna
Kvinnor 34 300 kr

Så mycket tjänar en Växlare järnväg i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Växlare järnväg tjänar 34 800 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en Växlare järnväg arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Radioloksoperatör, Bangårdsoperatör och Växlingsledare.

Vad gör en Växlare järnväg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Växlare järnväg på följande sätt:
Växlar och iordningställer tåg på bangårdar samt säkerhetssynar och provbromsar dem. Sköter vagnupptagningen, rangeringen, vagnexpediering och godshantering. Utför enklare underhåll av fordon.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Växlare järnväg tjänar?

Känner du en Växlare järnväg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Växlare järnväg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Växlare järnväg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 33 600 kr
35-44 - kr 35 100 kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr 36 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 300 kr 35 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Växlare järnväg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 600 kr 35 200 kr
35-44 35 000 kr 41 000 kr
45-54 36 000 kr 44 300 kr
55-64 36 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 34 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Växlare järnväg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 34 600 kr - kr 34 800 kr
Riket 34 800 kr 34 300 kr 35 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 000 kr - kr 37 200 kr
Sydsverige 34 500 kr - kr 34 500 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som växlare järnväg, ligger på 37 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som växlare järnväg, ligger på 33 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 34 300 kr.

Variationer i lön inom Växlare järnväg

Yrkestitel Kvinna Man
Lokförare 39 700 kr 41 000 kr
T-baneförare 39 700 kr 41 000 kr
Tågförare 39 700 kr 41 000 kr
Tunnelbaneförare 39 700 kr 41 000 kr
Tunneltågförare 39 700 kr 41 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Växlare järnväg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Växlare järnväg

Visste du att en Växlare järnväg i snitt har liknande lön som en Dietist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Växlare järnväg inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken