{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Tunneltågförare?

Medellönen för en Tunneltågförare är

40 800 kr

i månaden.

Medellöner för Tunneltågförare

Snittlön
Snittlön 40 800 kr
Man
Män 41 000 kr
Kvinna
Kvinnor 39 700 kr

Så mycket tjänar en Tunneltågförare i Sverige

Månadslönen för en Tunneltågförare i Sverige är i snitt 40 800 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Tunneltågförare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Lokförare, T-baneförare och Tågförare.

Vad gör en Tunneltågförare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Tunneltågförare på följande sätt:
Framför lok, motorvagnar, pendeltåg, tunnelbana och växlingslok i person- och godstrafik.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Tunneltågförare tjänar?

Känner du en Tunneltågförare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Tunneltågförare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Tunneltågförare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 100 kr 39 700 kr
35-44 40 900 kr 41 100 kr
45-54 40 600 kr 41 200 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 700 kr 41 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Tunneltågförare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 300 kr 35 200 kr
35-44 41 100 kr 41 000 kr
45-54 41 100 kr 44 300 kr
55-64 42 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Tunneltågförare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 40 100 kr - kr 40 100 kr
Norra Mellansverige 40 300 kr - kr 40 500 kr
Riket 40 800 kr 39 700 kr 41 000 kr
Småland med öarna 41 200 kr - kr 41 400 kr
Stockholm 39 200 kr 38 200 kr 39 500 kr
Sydsverige 42 500 kr - kr 42 500 kr
Västsverige 41 800 kr - kr 42 100 kr
Östra Mellansverige 40 500 kr - kr 40 600 kr
Övre Norrland 40 600 kr - kr 41 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som tunneltågförare, ligger på 42 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Sydsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som tunneltågförare, ligger på 38 000 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Tunneltågförare

Yrkestitel Kvinna Man
Lokförare 39 700 kr 41 000 kr
T-baneförare 39 700 kr 41 000 kr
Tågförare 39 700 kr 41 000 kr
Tunnelbaneförare 39 700 kr 41 000 kr
Radioloksoperatör 34 300 kr 35 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Tunneltågförare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Tunneltågförare

Visste du att en Tunneltågförare i snitt har liknande lön som en Agronom?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Tunneltågförare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken