{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Ytbehandlare av trä, maskin?

Medellönen för en Ytbehandlare av trä, maskin är

31 900 kr

i månaden.

Medellöner för Ytbehandlare av trä, maskin

Snittlön
Snittlön 31 900 kr
Man
Män 31 900 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Ytbehandlare av trä, maskin i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Ytbehandlare av trä, maskin tjänar 31 900 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en Ytbehandlare av trä, maskin arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Maskinoperatör, träytebehandling, Maskinoperatör, polerare och Maskinoperatör, betsare.

Vad gör en Ytbehandlare av trä, maskin?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Ytbehandlare av trä, maskin på följande sätt:
Applicerar i maskinell process färg och lack på trä eller träbaserat skivmaterial.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Ytbehandlare av trä, maskin tjänar?

Känner du en Ytbehandlare av trä, maskin? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Ytbehandlare av trä, maskin

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Ytbehandlare av trä, maskin löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 31 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Ytbehandlare av trä, maskin Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 32 200 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Ytbehandlare av trä, maskin Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 900 kr - kr 31 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 33 900 kr - kr 34 000 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som ytbehandlare av trä, maskin, ligger på 34 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som ytbehandlare av trä, maskin, ligger på 31 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Ytbehandlare av trä, maskin

Yrkestitel Kvinna Man
Skärare papper 36 200 kr 38 900 kr
Sågverksarbetare 32 600 kr 33 700 kr
Sågverksoperatör 32 600 kr 33 700 kr
Hyveloperatör 32 600 kr 33 700 kr
Brädgårdsarbetare 32 600 kr 33 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Ytbehandlare av trä, maskin

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Ytbehandlare av trä, maskin

Visste du att en Ytbehandlare av trä, maskin i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Ytbehandlare av trä, maskin inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken