Nya siffror: Kvinnor har en fjärdedel mindre i inkomst än män

353
Män och kvinnors rena inkomst ställd mot varandra målar upp en dyster bild

Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Inkomstskillnaderna har ökat i de flesta av Sveriges kommuner och i genomsnitt tjänar kvinnor nu ungefär en fjärdedel mindre än män. Ratsit har listat landets alla kommuner efter inkomstjämställdhet.

Att kvinnor generellt sett har lägre lön än män är ett väl dokumenterat faktum. Skillnaderna i ren inkomst, det vill säga total inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital, visar dock på en ännu större ojämlikhet. Ratsit har kartlagt inkomstjämställdheten i samtliga Sveriges kommuner. Och rankat dem alla efter inkomstjämställdhet.
– Att den här ojämlikheten finns i Sverige är egentligen ingenting nytt. Men det är förvånande hur stora skillnader vi kan hitta, inte bara i samma land utan även mellan grannkommuner i samma län, säger Kristoffer Andersson på Ratsit.

Män och kvinnors rena inkomst ställd mot varandra målar upp en dyster bild. I genomsnitt har kvinnor 25 procent mindre inkomst än män i Sverige.
– Det innebär att kvinnor får mellan 23 000 kronor upp till 457 000 kronor mindre i genomsnittlig årsinkomst, eller 20 000 kronor upp till 120 000 kr mindre om vi tittar på medianinkomst, beroende på var du bor, säger Kristoffer Andersson, Affärsutvecklare på Ratsit AB.

Datan visar att inkomstklyftan mellan kvinnor och män ökar. Jämför vi årets inkomstdata med den från 2016 kan vi se en ökning i inkomstskillnader med fem procent. Det betyder att i vissa kommuner har skillnaden mellan män och kvinnor ökat med 71 000 kronor på två år.

För att kartlägga hur inkomstjämställdheten ser ut i Sverige har vi gjort en sammanställning av medel- och medianinkomst för kvinnor och män i alla Sveriges kommuner. Med hjälp av denna data har vi utsett de mest och minst inkomstjämställda kommunerna i landet.

För att se hela vår rapport  – och hela listan över Sveriges kommuner – gå in här.