Ratsit FAQ: Upplysningskopia och legitimt behov

1465
Upplysningskopia och legitimt behov

Ratsit FAQ

Här har vi samlat frågor gällande upplysningskopia och legitimt behov.
Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på [email protected].

Varför har jag fått en avisering om upplysningskopia?

Om du har fått en avisering via sms, brev eller e-post om att en kreditupplysning är uttagen på dig beror det på att en av våra kunder har tagit en kreditupplysning på dig. Det är endast den person som beställt kreditupplysningen som vet skälet till detta. Undrar du varför en kreditupplysning tagits på dig, kontakta frågeställaren som står angiven på upplysningskopian.

Har du frågor gällande innehållet i kreditupplysningen ber vi dig först läsa om våra kreditupplysningar under menyn ”tjänster” i huvudmenyn. Finner du inte dina svar där så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

När och hur skickar ni en upplysningskopia?

Fr.o.m. den 15 maj 2011 tillämpar vi följande regler för både privatpersoner och företag när de tar kreditupplysningar:

 • Det skickas alltid en upplysningskopia när du tar en kreditupplysning på en privatperson, en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag.
 • Det skickas aldrig någon upplysningskopia när du tar en kreditupplysning på ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse.
 • Kopiepliktig information (d.v.s. information som genererar upplysningskopia) är information som är av ekonomisk art, t.ex. betalningsanmärkningar, inkomst, rating och scoring.
 • Även vem som är make/maka är kopiepliktig information. För att distribuera aviseringen (meddelandet) om att en kreditupplysning tagits kommer vi i första hand att använda e-post, i andra hand sms och i tredje hand fysiskt brev, vilket skickas till folkbokföringsadressen. I aviseringen lämnas en kod och den omfrågade personen hänvisas till sidan minupplysning.se. Där uppges koden som lämnades i aviseringen och personen ser den aktuella upplysningskopian direkt på skärmen.

Vad är minupplysning.se?

Min Upplysning Sverige AB är en servicebyrå för meddelandetjänster som bl.a. förmedlar aviseringar på uppdrag av kreditupplysningsföretag. När kopiepliktiga kreditupplysningar tas på Ratsit.se skickar Min Upplysning Sverige AB ett meddelande till den omfrågade om att det finns en upplysningskopia att hämta på webbplatsen minupplysning.se.

Vad är ett legitimt behov för att ta en kreditupplysning?

Det är krav på att en upplysning på en privatperson endast får beställas om du har ett legitimt behov av upplysningen. Legitimt behov finns om du avser ingå ett kreditavtal eller liknande med personen som beställningen avser eller om det finns eller förbereds en avtalsförbindelse där det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning.
Nedan är exempel på avtal som uppfyller kravet på legitimt behov:

 • kreditavtal
 • kreditköp
 • fakturaköp
 • avbetalning
 • borgensavtal
 • leasingavtal
 • hyra av egendom (exempelvis bostad)
 • anställningsavtal avseende ekonomiskt ansvar (chefstjänst).

Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kundtjänst innan upplysningen beställs. Brott mot bestämmelse om legitimt behov är straffbart enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Notera att en upplysningskopia sänds till den omfrågade personen med uppgift på vem som har beställt upplysningen. Legitimt behov krävs dock inte vid beställning av upplysning på näringsidkare, d.v.s. företagare, styrelseledamöter, delägare, VD och enskilda näringsidkare.

Påverkas kreditvärdigheten av kreditupplysningar?

Kreditupplysningar som tas via Ratsit.se påverkar inte kreditvärdigheten hos den omfrågade. Vi visar ingen information om hur många och/eller vilka företag/personer som hämtat en kreditupplysning på den omfrågade tidigare. Kreditvärdigheten baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i våra databaser.

 

Läs mer på Ratsit – Frågor och svar