{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Adjunkt, evangelisk-luthersk?

Medellönen för en Adjunkt, evangelisk-luthersk är

46 400 kr

i månaden.

Medellöner för Adjunkt, evangelisk-luthersk

Snittlön
Snittlön 46 400 kr
Man
Män 46 200 kr
Kvinna
Kvinnor 46 600 kr

Så mycket tjänar en Adjunkt, evangelisk-luthersk i Sverige

En Adjunkt, evangelisk-luthersk i Sverige tjänar i snitt 46 400 kr i månadslön.

Lönen för en Adjunkt, evangelisk-luthersk kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Adjunkt, evangelisk-luthersk så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Adjunkt, evangelisk-luthersk ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Präst, Komminister och Studentpräst.

Vad gör en Adjunkt, evangelisk-luthersk?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Adjunkt, evangelisk-luthersk på följande sätt:
Leder och planerar församlingsarbete i Svenska kyrkan eller annat trossamfund utom frikyrkoförsamlingar. Leder gudstjänst eller mässa samt predikar och förrättar altartjänst. Förrättar dop, vigslar och begravningar. Uttolkar heliga skrifter samt ansvarar för kyrkans lära och undervisar i trosfrågor. Mottar bikt och utövar själavård.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Adjunkt, evangelisk-luthersk tjänar?

Känner du en Adjunkt, evangelisk-luthersk? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Adjunkt, evangelisk-luthersk

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Adjunkt, evangelisk-luthersk löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 47 000 kr - kr
55-64 47 900 kr 46 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 600 kr 46 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Adjunkt, evangelisk-luthersk Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 44 900 kr 41 000 kr
45-54 47 500 kr 44 300 kr
55-64 47 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 46 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Adjunkt, evangelisk-luthersk Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 46 400 kr 46 600 kr 46 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 48 600 kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 46 600 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som adjunkt, evangelisk-luthersk, ligger på 48 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Sydsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som adjunkt, evangelisk-luthersk, ligger på 44 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Adjunkt, evangelisk-luthersk

Yrkestitel Kvinna Man
Präst 46 600 kr 46 200 kr
Komminister 46 600 kr 46 200 kr
Pastorsadjunkt 46 600 kr 46 200 kr
Kyrkoadjunkt 46 600 kr 46 200 kr
Diakon 40 500 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Adjunkt, evangelisk-luthersk

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Adjunkt, evangelisk-luthersk

Visste du att en Adjunkt, evangelisk-luthersk i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Adjunkt, evangelisk-luthersk inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken