{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Imam?

Medellönen för en Imam är

46 400 kr

i månaden.

Medellöner för Imam

Snittlön
Snittlön 46 400 kr
Man
Män 46 200 kr
Kvinna
Kvinnor 46 600 kr

Så mycket tjänar en Imam i Sverige

I Sverige tjänar en Imam i snitt 46 400 kr i månadslön.

Lönen för en Imam kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Imam så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Imam ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Präst, Komminister och Studentpräst kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Imam?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Imam på följande sätt:
Leder och planerar församlingsarbete i Svenska kyrkan eller annat trossamfund utom frikyrkoförsamlingar. Leder gudstjänst eller mässa samt predikar och förrättar altartjänst. Förrättar dop, vigslar och begravningar. Uttolkar heliga skrifter samt ansvarar för kyrkans lära och undervisar i trosfrågor. Mottar bikt och utövar själavård.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Imam tjänar?

Känner du en Imam? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Imam

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Imam löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 47 000 kr - kr
55-64 47 900 kr 46 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 600 kr 46 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Imam Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 44 900 kr 41 000 kr
45-54 47 500 kr 44 300 kr
55-64 47 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 46 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Imam Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 46 400 kr 46 600 kr 46 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 48 600 kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 46 600 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som imam, ligger på 48 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Sydsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som imam, ligger på 44 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Imam

Yrkestitel Kvinna Man
Präst 46 600 kr 46 200 kr
Komminister 46 600 kr 46 200 kr
Pastorsadjunkt 46 600 kr 46 200 kr
Kyrkoadjunkt 46 600 kr 46 200 kr
Diakon 40 500 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Imam

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Imam

Visste du att en Imam i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Imam inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken