{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef är

48 200 kr

i månaden.

Medellöner för Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 48 200 kr
Man
Män 49 700 kr
Kvinna
Kvinnor 44 900 kr

Så mycket tjänar en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef i Sverige

En Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 48 200 kr i månadslön.

Lönen för en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Butikschef, Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef och Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom handel samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 33 500 kr 42 400 kr
35-44 49 000 kr 51 800 kr
45-54 53 500 kr 59 100 kr
55-64 - kr 45 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 900 kr 49 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 37 500 kr 35 200 kr
35-44 50 800 kr 41 000 kr
45-54 57 700 kr 44 300 kr
55-64 46 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 48 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 43 400 kr - kr - kr
Riket 48 200 kr 44 900 kr 49 700 kr
Småland med öarna 47 500 kr - kr - kr
Stockholm 51 400 kr 52 900 kr 50 900 kr
Sydsverige 53 600 kr - kr - kr
Västsverige 41 600 kr 43 400 kr 41 200 kr
Östra Mellansverige 55 200 kr - kr 57 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef, ligger på 59 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef, ligger på 33 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 41 200 kr.

Variationer i lön inom Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 56 100 kr 63 500 kr
Varuhuschef 56 100 kr 63 500 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 56 100 kr 63 500 kr
Centrumledare 56 100 kr 63 500 kr
Butikschef 44 900 kr 49 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Visste du att en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Fysiker?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken