{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef är
47 600 kr
i månaden.

Medellöner för Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 47 600 kr
Man
Män 47 800 kr
Kvinna
Kvinnor 47 100 kr

Så mycket tjänar en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef i Sverige

En Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 47 600 kr i månadslön.

Lönen för en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Butikschef , VD, inom handel, utan chefshierarki  och VD handel  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom handel samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 100 kr 42 300 kr
35-44 47 400 kr 52 400 kr
45-54 50 800 kr 51 500 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 100 kr 47 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 42 700 kr 33 800 kr
35-44 49 900 kr 39 600 kr
45-54 51 300 kr 42 700 kr
55-64 43 500 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 47 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 39 700 kr - kr - kr
Riket 47 600 kr 47 100 kr 47 800 kr
Småland med öarna 44 800 kr - kr - kr
Stockholm 52 700 kr 55 800 kr 51 900 kr
Sydsverige 46 300 kr 47 300 kr 46 000 kr
Västsverige 41 100 kr 43 900 kr 40 100 kr
Östra Mellansverige 53 100 kr - kr 56 300 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef, ligger på 60 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 55 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef, ligger på 39 700 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Norra Mellansverige.

Variationer i lön inom Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 53 500 kr 59 000 kr
Varuhuschef 53 500 kr 59 000 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 53 500 kr 59 000 kr
Centrumledare 53 500 kr 59 000 kr
Butikschef 47 100 kr 47 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Visste du att en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Fysiker?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken