{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bandtraktorförare?

Medellönen för en Bandtraktorförare är

34 700 kr

i månaden.

Medellöner för Bandtraktorförare

Snittlön
Snittlön 34 700 kr
Man
Män 34 800 kr
Kvinna
Kvinnor 31 800 kr

Så mycket tjänar en Bandtraktorförare i Sverige

Månadslönen för en Bandtraktorförare i Sverige är i snitt 34 700 kr.

Lönen för en Bandtraktorförare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Bandtraktorförare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Grävmaskinist, Anläggningsmaskinförare och Grävmaskinförare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Bandtraktorförare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bandtraktorförare på följande sätt:
Kör maskiner för grävning, schaktning och lastning av till exempel jord, sten, grus och sand samt för beläggning av asfalt, betong m.m. Sköter och övervakar mudderverk och pålmaski­ner. Kör maskiner för gatusopning och snöröjning samt is- och pistmaskiner.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bandtraktorförare tjänar?

Känner du en Bandtraktorförare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bandtraktorförare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bandtraktorförare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 900 kr 31 600 kr
25-34 32 400 kr 34 600 kr
35-44 33 000 kr 36 000 kr
45-54 32 800 kr 36 600 kr
55-64 - kr 33 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 800 kr 34 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Bandtraktorförare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 200 kr 28 100 kr
25-34 34 500 kr 35 200 kr
35-44 35 800 kr 41 000 kr
45-54 36 500 kr 44 300 kr
55-64 33 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 34 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 32 200 kr
35-44 34 200 kr 34 600 kr
45-54 35 800 kr 33 500 kr
55-64 - kr 35 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 600 kr 34 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Bandtraktorförare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 32 200 kr 32 300 kr
35-44 34 400 kr 37 000 kr
45-54 34 200 kr 39 600 kr
55-64 35 000 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 000 kr - kr 33 500 kr
Norra Mellansverige 31 300 kr - kr 31 300 kr
Riket 34 700 kr 31 800 kr 34 800 kr
Småland med öarna 34 800 kr - kr 35 000 kr
Stockholm 34 400 kr - kr 34 600 kr
Sydsverige 32 700 kr - kr 32 900 kr
Västsverige 36 500 kr 30 000 kr 36 700 kr
Östra Mellansverige 33 900 kr - kr 34 200 kr
Övre Norrland 34 400 kr 39 100 kr 33 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 400 kr 34 600 kr 34 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 600 kr - kr 34 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 34 400 kr 34 600 kr 34 200 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bandtraktorförare, ligger på 39 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Övre Norrland. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bandtraktorförare, ligger på 29 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 900 kr.

Variationer i lön inom Bandtraktorförare

Yrkestitel Kvinna Man
Skogsmaskinförare - kr 30 400 kr
Grävmaskinist 31 800 kr 34 800 kr
Anläggningsmaskinförare 31 800 kr 34 800 kr
Kranförare - kr 35 700 kr
Tornkranförare - kr 35 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bandtraktorförare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Bandtraktorförare

Visste du att en Bandtraktorförare i snitt har liknande lön som en VD restaurang?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Bandtraktorförare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken