Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Elverkschef?

Medellönen för en Elverkschef är

53 200 kr

i månaden.

Medellöner för Elverkschef

Snittlön
Snittlön 53 200 kr
Man
Män 52 900 kr
Kvinna
Kvinnor 55 200 kr

Så mycket tjänar en Elverkschef i Sverige

Månadslönen för en Elverkschef i Sverige är i snitt 53 200 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Elverkschef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Förläggare, Företagsledare tillverkning och Driftchef inom VA.

Vad gör en Elverkschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Elverkschef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom tillverkning. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en tillverkningsenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Elverkschef tjänar?

Känner du en Elverkschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Elverkschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Elverkschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45 300 kr 45 400 kr
35-44 52 500 kr 52 100 kr
45-54 61 500 kr 54 200 kr
55-64 55 000 kr 55 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55 200 kr 52 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Elverkschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 45 400 kr 35 200 kr
35-44 52 200 kr 41 000 kr
45-54 55 000 kr 44 300 kr
55-64 55 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 53 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 63 500 kr 50 700 kr
45-54 57 500 kr 58 100 kr
55-64 - kr 68 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 58 600 kr 59 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Elverkschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 54 200 kr 37 000 kr
45-54 57 900 kr 39 600 kr
55-64 66 600 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 59 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 54 600 kr - kr 55 100 kr
Norra Mellansverige 48 300 kr - kr 47 800 kr
Riket 53 200 kr 55 200 kr 52 900 kr
Småland med öarna 53 700 kr - kr 54 200 kr
Stockholm 56 200 kr 59 200 kr 55 600 kr
Sydsverige 53 400 kr 53 600 kr 53 400 kr
Västsverige 55 300 kr 56 900 kr 55 000 kr
Östra Mellansverige 52 700 kr 53 500 kr 52 600 kr
Övre Norrland 48 200 kr - kr 47 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 61 800 kr 61 800 kr - kr
Riket 59 200 kr 58 600 kr 59 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 61 400 kr 61 400 kr 61 400 kr
Sydsverige 52 900 kr - kr 53 200 kr
Västsverige 55 200 kr - kr 55 200 kr
Östra Mellansverige 63 700 kr 60 400 kr 65 400 kr
Övre Norrland 54 200 kr - kr 57 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som elverkschef, ligger på 68 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som elverkschef, ligger på 45 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 45 400 kr.

Variationer i lön inom Elverkschef

Yrkestitel Kvinna Man
Verkstadschef tillverkning 66 200 kr 65 100 kr
Värmeverkschef 66 200 kr 65 100 kr
Produktionschef inom tillverkningsindustri 66 200 kr 65 100 kr
Förläggare 55 200 kr 52 900 kr
Bokförläggare 55 200 kr 52 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken