{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Elverkschef?

Medellönen för en Elverkschef är
52 400 kr
i månaden.

Medellöner för Elverkschef

Snittlön
Snittlön 52 400 kr
Man
Män 52 300 kr
Kvinna
Kvinnor 53 600 kr

Så mycket tjänar en Elverkschef i Sverige

En Elverkschef i Sverige tjänar i snitt 52 400 kr i månadslön.

Lönen för en Elverkschef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Elverkschef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Elverkschef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Förläggare , Företagsledare tillverkning  och Driftchef inom VA  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Elverkschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Elverkschef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom tillverkning. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en tillverkningsenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Elverkschef tjänar?

Känner du en Elverkschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Elverkschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Elverkschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 44 900 kr 46 100 kr
35-44 53 500 kr 51 300 kr
45-54 60 000 kr 54 400 kr
55-64 48 500 kr 52 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 500 kr 52 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Elverkschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 45 900 kr 33 800 kr
35-44 51 600 kr 39 600 kr
45-54 55 100 kr 42 700 kr
55-64 51 600 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 52 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 58 400 kr 51 800 kr
45-54 57 000 kr 57 800 kr
55-64 - kr 60 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 58 600 kr 57 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Elverkschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 53 800 kr 36 200 kr
45-54 57 400 kr 38 600 kr
55-64 62 200 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 57 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 52 400 kr - kr 52 800 kr
Norra Mellansverige 50 400 kr - kr 50 000 kr
Riket 52 400 kr 53 500 kr 52 200 kr
Småland med öarna 51 000 kr - kr 51 300 kr
Stockholm 54 600 kr 58 700 kr 53 500 kr
Sydsverige 49 000 kr 48 900 kr 49 000 kr
Västsverige 54 100 kr 54 800 kr 53 900 kr
Östra Mellansverige 54 900 kr 54 100 kr 55 000 kr
Övre Norrland 46 500 kr - kr 46 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 60 200 kr 60 200 kr - kr
Riket 57 600 kr 58 600 kr 57 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 61 100 kr 62 600 kr 59 800 kr
Sydsverige 50 500 kr - kr 50 600 kr
Västsverige 50 500 kr - kr 50 500 kr
Östra Mellansverige 59 300 kr - kr 59 600 kr
Övre Norrland 54 200 kr - kr 58 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som elverkschef, ligger på 62 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 62 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som elverkschef, ligger på 44 900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 46 000 kr.

Variationer i lön inom Elverkschef

Yrkestitel Kvinna Man
Verkstadschef tillverkning 64 800 kr 63 600 kr
Värmeverkschef 64 800 kr 63 600 kr
Produktionschef inom tillverkningsindustri 64 800 kr 63 600 kr
Förläggare 53 600 kr 52 300 kr
Bokförläggare 53 600 kr 52 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken