{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bokförläggare?

Medellönen för en Bokförläggare är

53,200 kr

i månaden.

Medellöner för Bokförläggare

Snittlön
Snittlön 53,200 kr
Man
Män 52,900 kr
Kvinna
Kvinnor 55,200 kr

Så mycket tjänar en Bokförläggare i Sverige

Månadslönen för en Bokförläggare i Sverige är i snitt 53,200 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Bokförläggare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Förläggare, Företagsledare tillverkning och Elverkschef.

Vad gör en Bokförläggare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bokförläggare på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom tillverkning. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en tillverkningsenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bokförläggare tjänar?

Känner du en Bokförläggare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bokförläggare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bokförläggare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 45,300 kr 45,400 kr
35-44 52,500 kr 52,100 kr
45-54 61,500 kr 54,200 kr
55-64 55,000 kr 55,000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55,200 kr 52,900 kr

 

Ålder Genomsnitt Bokförläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 45,400 kr 35,200 kr
35-44 52,200 kr 41,000 kr
45-54 55,000 kr 44,300 kr
55-64 55,000 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 53,200 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 63,500 kr 50,700 kr
45-54 57,500 kr 58,100 kr
55-64 - kr 68,600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 58,600 kr 59,400 kr

 

Ålder Genomsnitt Bokförläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 - kr 32,300 kr
35-44 54,200 kr 37,000 kr
45-54 57,900 kr 39,600 kr
55-64 66,600 kr 39,400 kr
65-66 - kr 41,000 kr
Genomsnitt 59,200 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 54,600 kr - kr 55,100 kr
Norra Mellansverige 48,300 kr - kr 47,800 kr
Östra Mellansverige 52,700 kr 53,500 kr 52,600 kr
Övre Norrland 48,200 kr - kr 47,600 kr
Riket 53,200 kr 55,200 kr 52,900 kr
Småland med öarna 53,700 kr - kr 54,200 kr
Stockholm 56,200 kr 59,200 kr 55,600 kr
Sydsverige 53,400 kr 53,600 kr 53,400 kr
Västsverige 55,300 kr 56,900 kr 55,000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 61,800 kr 61,800 kr - kr
Östra Mellansverige 63,700 kr 60,400 kr 65,400 kr
Övre Norrland 54,200 kr - kr 57,200 kr
Riket 59,200 kr 58,600 kr 59,400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 61,400 kr 61,400 kr 61,400 kr
Sydsverige 52,900 kr - kr 53,200 kr
Västsverige 55,200 kr - kr 55,200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bokförläggare, ligger på 68,600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bokförläggare, ligger på 45,300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 45,400 kr.

Variationer i lön inom Bokförläggare

Yrkestitel Kvinna Man
Verkstadschef tillverkning 66,200 kr 65,100 kr
Värmeverkschef 66,200 kr 65,100 kr
Produktionschef inom tillverkningsindustri 66,200 kr 65,100 kr
Förläggare 55,200 kr 52,900 kr
Divisionschef inom tillverkning 55,200 kr 52,900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken