{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Hamnkapten?

Medellönen för en Hamnkapten är

53 700 kr

i månaden.

Medellöner för Hamnkapten

Snittlön
Snittlön 53 700 kr
Man
Män 53 000 kr
Kvinna
Kvinnor 55 500 kr

Så mycket tjänar en Hamnkapten i Sverige

Månadslönen för en Hamnkapten i Sverige är i snitt 53 700 kr.

Lönen för en Hamnkapten kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Hamnkapten så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Hamnkapten ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel VD transport kommunikationer, VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki och Transportchef, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Hamnkapten?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Hamnkapten på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom inköps-, logistik- och transportverksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en inköps-, logistik eller transportenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Hamnkapten tjänar?

Känner du en Hamnkapten? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Hamnkapten

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Hamnkapten löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 800 kr 46 600 kr
35-44 58 800 kr 56 800 kr
45-54 61 600 kr 61 100 kr
55-64 56 000 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 55 500 kr 53 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Hamnkapten Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 44 600 kr 35 200 kr
35-44 57 400 kr 41 000 kr
45-54 61 200 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 53 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Hamnkapten Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 51 200 kr - kr 53 000 kr
Riket 53 700 kr 55 500 kr 53 000 kr
Småland med öarna 60 100 kr - kr 57 700 kr
Stockholm 60 900 kr 62 900 kr 59 800 kr
Sydsverige 57 800 kr 56 400 kr 58 200 kr
Västsverige 53 600 kr 51 000 kr 54 900 kr
Östra Mellansverige - kr 50 500 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som hamnkapten, ligger på 67 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 64 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som hamnkapten, ligger på 40 800 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 46 600 kr.

Variationer i lön inom Hamnkapten

Yrkestitel Kvinna Man
Logistikchef 68 000 kr 64 300 kr
Inköpschef 68 000 kr 64 300 kr
Lagerchef 68 000 kr 64 300 kr
Transportchef 68 000 kr 64 300 kr
Områdeschef logistik och transporter 68 000 kr 64 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken