{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Logistikchef, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Logistikchef, verksamhetsnära chef är
53 700 kr
i månaden.

Medellöner för Logistikchef, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 53 700 kr
Man
Män 53 500 kr
Kvinna
Kvinnor 54 000 kr

Så mycket tjänar en Logistikchef, verksamhetsnära chef i Sverige

En Logistikchef, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 53 700 kr i månadslön.

Lönen för en Logistikchef, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Logistikchef, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Logistikchef, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD transport kommunikationer , VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki  och Transportchef, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Logistikchef, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Logistikchef, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom inköps-, logistik- och transportverksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en inköps-, logistik eller transportenhet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Logistikchef, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Logistikchef, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Logistikchef, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Logistikchef, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 100 kr 44 700 kr
35-44 56 000 kr 52 800 kr
45-54 56 800 kr 57 300 kr
55-64 56 100 kr 54 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 54 000 kr 53 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Logistikchef, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 43 500 kr 33 800 kr
35-44 53 800 kr 39 600 kr
45-54 57 200 kr 42 700 kr
55-64 55 100 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 53 700 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Logistikchef, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 49 400 kr - kr 50 900 kr
Riket 53 700 kr 54 000 kr 53 500 kr
Småland med öarna 54 700 kr - kr 54 500 kr
Stockholm 57 200 kr 58 200 kr 56 600 kr
Sydsverige 49 900 kr 50 800 kr 49 700 kr
Västsverige 57 200 kr 55 000 kr 58 500 kr
Östra Mellansverige 51 100 kr 50 800 kr 51 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som logistikchef, verksamhetsnära chef, ligger på 65 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 59 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som logistikchef, verksamhetsnära chef, ligger på 40 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 44 700 kr.

Variationer i lön inom Logistikchef, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Logistikchef 56 600 kr 63 200 kr
Inköpschef 56 600 kr 63 200 kr
Lagerchef 56 600 kr 63 200 kr
Transportchef 56 600 kr 63 200 kr
Områdeschef logistik och transporter 56 600 kr 63 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Logistikchef, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Logistikchef, verksamhetsnära chef

Visste du att en Logistikchef, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Logistikchef, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken