{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Importchef, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Importchef, funktions- eller mellanchef är
61 200 kr
i månaden.

Medellöner för Importchef, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 61 200 kr
Man
Män 63 200 kr
Kvinna
Kvinnor 56 600 kr

Så mycket tjänar en Importchef, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Importchef, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 61 200 kr i månadslön.

Lönen för en Importchef, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Importchef, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Importchef, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Logistikchef , Inköpschef  och Lagerchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Importchef, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Importchef, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna inköps-, logistik- och transportverksam­heten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Importchef, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Importchef, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Importchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Importchef, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 45 300 kr
35-44 53 600 kr 59 500 kr
45-54 71 300 kr 68 700 kr
55-64 - kr 70 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 56 600 kr 63 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Importchef, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 42 600 kr 33 800 kr
35-44 57 700 kr 39 600 kr
45-54 69 400 kr 42 700 kr
55-64 64 200 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 61 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Importchef, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 65 900 kr - kr - kr
Riket 61 200 kr 56 600 kr 63 200 kr
Småland med öarna 58 700 kr - kr 61 400 kr
Stockholm 73 500 kr 67 800 kr 75 400 kr
Sydsverige 61 000 kr - kr 63 600 kr
Västsverige - kr 53 600 kr - kr
Östra Mellansverige 66 700 kr - kr 68 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som importchef, funktions- eller mellanchef, ligger på 79 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som importchef, funktions- eller mellanchef, ligger på 42 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Importchef, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Logistikchef 56 600 kr 63 200 kr
Inköpschef 56 600 kr 63 200 kr
Lagerchef 56 600 kr 63 200 kr
Transportchef 56 600 kr 63 200 kr
Områdeschef logistik och transporter 56 600 kr 63 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Importchef, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Importchef, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Importchef, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en HR chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Importchef, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken