{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Stationschef tågtrafik?

Medellönen för en Stationschef tågtrafik är

65 200 kr

i månaden.

Medellöner för Stationschef tågtrafik

Snittlön
Snittlön 65 200 kr
Man
Män 64 300 kr
Kvinna
Kvinnor 68 000 kr

Så mycket tjänar en Stationschef tågtrafik i Sverige

En Stationschef tågtrafik i Sverige tjänar i snitt 65 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Stationschef tågtrafik arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Stationschef tågtrafik ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Logistikchef, Inköpschef och Lagerchef.

Vad gör en Stationschef tågtrafik?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Stationschef tågtrafik på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna inköps-, logistik- och transportverksam­heten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Stationschef tågtrafik tjänar?

Känner du en Stationschef tågtrafik? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Stationschef tågtrafik

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Stationschef tågtrafik löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 46 600 kr
35-44 62 000 kr 62 200 kr
45-54 81 200 kr 68 300 kr
55-64 - kr 68 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 68 000 kr 64 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Stationschef tågtrafik Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 46 700 kr 35 200 kr
35-44 62 200 kr 41 000 kr
45-54 71 600 kr 44 300 kr
55-64 67 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 65 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Stationschef tågtrafik Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 300 kr - kr - kr
Riket 65 200 kr 68 000 kr 64 300 kr
Småland med öarna 57 500 kr - kr 56 800 kr
Stockholm 68 100 kr 69 500 kr 67 500 kr
Sydsverige 69 600 kr - kr 64 900 kr
Västsverige 65 500 kr 63 700 kr 66 400 kr
Östra Mellansverige 62 400 kr - kr 61 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som stationschef tågtrafik, ligger på 81 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 80 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som stationschef tågtrafik, ligger på 46 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Stationschef tågtrafik

Yrkestitel Kvinna Man
Logistikchef 68 000 kr 64 300 kr
Inköpschef 68 000 kr 64 300 kr
Lagerchef 68 000 kr 64 300 kr
Transportchef 68 000 kr 64 300 kr
Områdeschef logistik och transporter 68 000 kr 64 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken