{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Indunstare?

Medellönen för en Indunstare är

37 500 kr

i månaden.

Medellöner för Indunstare

Snittlön
Snittlön 37 500 kr
Man
Män 38 000 kr
Kvinna
Kvinnor 34 900 kr

Så mycket tjänar en Indunstare i Sverige

I Sverige tjänar en Indunstare i snitt 37 500 kr i månadslön.

Beroende på var en Indunstare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Indunstare ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Ugnsskötare, kemisk industri, Ugnskolare och Terpentindestillatör.

Vad gör en Indunstare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Indunstare på följande sätt:
Styr och övervakar exempelvis pumpar och kompressorer på anläggningar för raffinering och annan behandling av petroleum eller petroleumbaserade produkter. Sköter anläggningar för behandling av kemikalier genom krossning, upphettning, blandning, destillering, filtrering m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Indunstare tjänar?

Känner du en Indunstare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Indunstare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Indunstare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 33 200 kr 32 900 kr
25-34 34 400 kr 36 700 kr
35-44 36 000 kr 38 500 kr
45-54 35 600 kr 39 500 kr
55-64 35 100 kr 39 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 900 kr 38 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Indunstare Genomsnitt alla yrken
18-24 33 000 kr 28 100 kr
25-34 36 200 kr 35 200 kr
35-44 38 100 kr 41 000 kr
45-54 38 900 kr 44 300 kr
55-64 39 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 37 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Indunstare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37 200 kr - kr 37 300 kr
Norra Mellansverige 34 000 kr - kr - kr
Riket 37 500 kr 34 900 kr 38 000 kr
Småland med öarna 34 700 kr - kr 35 400 kr
Stockholm 34 400 kr - kr 34 500 kr
Sydsverige 35 100 kr 32 500 kr 35 600 kr
Västsverige 41 500 kr 36 800 kr 42 400 kr
Östra Mellansverige 37 200 kr 35 800 kr 37 600 kr
Övre Norrland 40 000 kr - kr 40 500 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som indunstare, ligger på 42 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som indunstare, ligger på 32 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Sydsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 900 kr.

Variationer i lön inom Indunstare

Yrkestitel Kvinna Man
Stationstekniker 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker på vattenverk 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker på värmeverk 34 300 kr 36 500 kr
Drifttekniker inom energi 34 300 kr 36 500 kr
Robotoperatör 36 700 kr 35 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken