{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Stationsmontör?

Medellönen för en Stationsmontör är

36 900 kr

i månaden.

Medellöner för Stationsmontör

Snittlön
Snittlön 36 900 kr
Man
Män 36 900 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Stationsmontör i Sverige

En Stationsmontör i Sverige tjänar i snitt 36 900 kr i månadslön.

Beroende på var en Stationsmontör arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Stationsmontör ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Linjemontör, Distributionselektriker och Ställverksmontör.

Vad gör en Stationsmontör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Stationsmontör på följande sätt:
Bygger, underhåller och reparerar ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel. Under­håller och reparerar ställverk och transformator­stationer. Besiktigar ställverk och åtgärdar fel i ledningsnätet.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Stationsmontör tjänar?

Känner du en Stationsmontör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Stationsmontör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Stationsmontör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 31 800 kr
25-34 - kr 36 000 kr
35-44 - kr 38 200 kr
45-54 - kr 37 900 kr
55-64 - kr 38 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 36 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Stationsmontör Genomsnitt alla yrken
18-24 31 700 kr 28 100 kr
25-34 36 000 kr 35 200 kr
35-44 38 300 kr 41 000 kr
45-54 37 900 kr 44 300 kr
55-64 38 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Stationsmontör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 500 kr - kr 36 500 kr
Norra Mellansverige 35 800 kr - kr 35 700 kr
Riket 36 900 kr - kr 36 900 kr
Småland med öarna 35 800 kr - kr 36 000 kr
Stockholm 39 300 kr - kr 39 300 kr
Sydsverige 34 800 kr - kr 34 500 kr
Västsverige 37 400 kr - kr 37 500 kr
Östra Mellansverige 37 300 kr - kr 37 500 kr
Övre Norrland 36 800 kr - kr 36 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som stationsmontör, ligger på 39 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som stationsmontör, ligger på 31 700 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Stationsmontör

Yrkestitel Kvinna Man
Installationselektriker 28 800 kr 34 800 kr
Elinstallatör 28 800 kr 34 800 kr
Industrielektriker 32 600 kr 37 100 kr
Hissmontör 32 600 kr 37 100 kr
Automationselektriker 32 600 kr 37 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Stationsmontör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Stationsmontör

Visste du att en Stationsmontör i snitt har liknande lön som en AT-läkare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Stationsmontör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken