{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Badföreståndare, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Badföreståndare, verksamhetsnära chef är

37 600 kr

i månaden.

Medellöner för Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 37 600 kr
Man
Män 40 600 kr
Kvinna
Kvinnor 36 600 kr

Så mycket tjänar en Badföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige

Månadslönen för en Badföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige är i snitt 37 600 kr.

Lönen för en Badföreståndare, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Badföreståndare, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Badföreståndare, verksamhetsnära chef ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki, VD friskvård och sport och Turistchef, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Badföreståndare, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Badföreståndare, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom friskvård, sport och handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom friskvård, sport och fritid samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Badföreståndare, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Badföreståndare, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Badföreståndare, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 600 kr 40 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Badföreståndare, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 200 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 37 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Badföreståndare, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 600 kr 36 600 kr 40 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 32 100 kr 31 400 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som badföreståndare, verksamhetsnära chef, ligger på 40 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som badföreståndare, verksamhetsnära chef, ligger på 31 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Fler yrken med samma statistik som en Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Visste du att en Badföreståndare, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Badföreståndare, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken