{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki?

Medellönen för en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki är

37 600 kr

i månaden.

Medellöner för VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Snittlön
Snittlön 37 600 kr
Man
Män 40 600 kr
Kvinna
Kvinnor 36 600 kr

Så mycket tjänar en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki tjänar 37 600 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel VD friskvård och sport, Turistchef, verksamhetsnära chef och Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef.

Vad gör en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom friskvård, sport och handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom friskvård, sport och fritid samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki tjänar?

Känner du en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 600 kr 40 600 kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 200 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 37 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 600 kr 36 600 kr 40 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 32 100 kr 31 400 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki, ligger på 40 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki, ligger på 31 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Fler yrken med samma statistik som en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Visste du att en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken