{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chaufför, långtradare?

Medellönen för en Chaufför, långtradare är

31 200 kr

i månaden.

Medellöner för Chaufför, långtradare

Snittlön
Snittlön 31 200 kr
Man
Män 31 300 kr
Kvinna
Kvinnor 29 800 kr

Så mycket tjänar en Chaufför, långtradare i Sverige

I Sverige tjänar en Chaufför, långtradare i snitt 31 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Chaufför, långtradare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Chaufför, långtradare ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Lastbilschaufför, Sopåkare och Bärgare.

Vad gör en Chaufför, långtradare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chaufför, långtradare på följande sätt:
Kör tung lastbil och transporterar och hanterar gods. Beräknar godsets vikt och volym och medverkar i lastning och lossning. Transporterar och bärgar fordon. Kör bokbuss.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chaufför, långtradare tjänar?

Känner du en Chaufför, långtradare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chaufför, långtradare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chaufför, långtradare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 800 kr 30 300 kr
25-34 30 400 kr 31 500 kr
35-44 28 900 kr 31 300 kr
45-54 - kr 31 200 kr
55-64 - kr 31 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 800 kr 31 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Chaufför, långtradare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 100 kr 28 100 kr
25-34 31 400 kr 35 200 kr
35-44 31 200 kr 41 000 kr
45-54 31 200 kr 44 300 kr
55-64 31 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Chaufför, långtradare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 400 kr - kr 32 400 kr
Norra Mellansverige 30 000 kr - kr 30 000 kr
Riket 31 200 kr 29 800 kr 31 300 kr
Småland med öarna 31 200 kr 29 700 kr 31 400 kr
Stockholm 32 500 kr 31 100 kr 32 600 kr
Sydsverige 30 700 kr - kr 30 700 kr
Västsverige 30 500 kr 28 500 kr 30 700 kr
Östra Mellansverige 31 500 kr 31 000 kr 31 500 kr
Övre Norrland 32 400 kr - kr 32 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chaufför, långtradare, ligger på 32 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chaufför, långtradare, ligger på 28 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Västsverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 700 kr.

Variationer i lön inom Chaufför, långtradare

Yrkestitel Kvinna Man
Busschaufför 30 400 kr 30 500 kr
Bussförare 30 400 kr 30 500 kr
Spårvagnsförare 30 400 kr 30 500 kr
Lastbilschaufför 29 800 kr 31 300 kr
Sopåkare 29 800 kr 31 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken