{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Dragbilsförare?

Medellönen för en Dragbilsförare är

29 900 kr

i månaden.

Medellöner för Dragbilsförare

Snittlön
Snittlön 29 900 kr
Man
Män 30 000 kr
Kvinna
Kvinnor 28 700 kr

Så mycket tjänar en Dragbilsförare i Sverige

En Dragbilsförare i Sverige tjänar i snitt 29 900 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Dragbilsförare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Dragbilsförare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Lastbilschaufför, Sopåkare och Bärgare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Dragbilsförare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Dragbilsförare på följande sätt:
Kör tung lastbil och transporterar och hanterar gods. Beräknar godsets vikt och volym och medverkar i lastning och lossning. Transporterar och bärgar fordon. Kör bokbuss.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Dragbilsförare tjänar?

Känner du en Dragbilsförare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Dragbilsförare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Dragbilsförare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 400 kr 29 800 kr
25-34 30 200 kr 30 300 kr
35-44 - kr 30 300 kr
45-54 - kr 30 200 kr
55-64 - kr 29 200 kr
65-66 - kr 30 700 kr
Genomsnitt 28 700 kr 30 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Dragbilsförare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 400 kr 27 000 kr
25-34 30 300 kr 33 800 kr
35-44 30 100 kr 39 600 kr
45-54 30 100 kr 42 700 kr
55-64 29 200 kr 40 800 kr
65-66 30 700 kr 37 400 kr
Genomsnitt 29 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Dragbilsförare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 900 kr - kr 30 000 kr
Norra Mellansverige 29 400 kr - kr 29 500 kr
Riket 29 900 kr 28 700 kr 30 000 kr
Småland med öarna 29 700 kr - kr 29 800 kr
Stockholm 31 200 kr 29 800 kr 31 300 kr
Sydsverige 29 400 kr - kr 29 400 kr
Västsverige 29 400 kr 27 700 kr 29 600 kr
Östra Mellansverige 30 400 kr 30 700 kr 30 300 kr
Övre Norrland 30 900 kr - kr 30 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som dragbilsförare, ligger på 31 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som dragbilsförare, ligger på 27 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Variationer i lön inom Dragbilsförare

Yrkestitel Kvinna Man
Busschaufför 29 900 kr 30 400 kr
Bussförare 29 900 kr 30 400 kr
Spårvagnsförare 29 900 kr 30 400 kr
Lastbilschaufför 28 700 kr 30 000 kr
Sopåkare 28 700 kr 30 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken