{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Familjeterapeut?

Medellönen för en Familjeterapeut är

37,500 kr

i månaden.

Medellöner för Familjeterapeut

Snittlön
Snittlön 37,500 kr
Man
Män 37,400 kr
Kvinna
Kvinnor 37,500 kr

Så mycket tjänar en Familjeterapeut i Sverige

I Sverige tjänar en Familjeterapeut i snitt 37,500 kr i månadslön.

Lönen för en Familjeterapeut kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Familjeterapeut så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Familjeterapeut ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Kurator, Skolkurator och Samtalsterapeut.

Vad gör en Familjeterapeut?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Familjeterapeut på följande sätt:
Ger information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd till människor i behov av råd, stöd och hjälp. Undersöker olika lösningar för att förbättra hjälpsökandes livssituation.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Familjeterapeut tjänar?

Känner du en Familjeterapeut? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Familjeterapeut

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Familjeterapeut löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34,700 kr - kr
35-44 37,800 kr - kr
45-54 38,300 kr - kr
55-64 40,900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37,900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Familjeterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 34,700 kr 35,200 kr
35-44 37,800 kr 41,000 kr
45-54 38,200 kr 44,300 kr
55-64 41,100 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 37,900 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31,900 kr 32,600 kr
25-34 34,800 kr 35,000 kr
35-44 37,000 kr 36,800 kr
45-54 38,300 kr 38,200 kr
55-64 39,100 kr 39,200 kr
65-66 40,400 kr 41,300 kr
Genomsnitt 37,400 kr 37,300 kr

 

Ålder Genomsnitt Familjeterapeut Genomsnitt alla yrken
18-24 32,000 kr 26,000 kr
25-34 34,800 kr 32,300 kr
35-44 37,000 kr 37,000 kr
45-54 38,300 kr 39,600 kr
55-64 39,100 kr 39,400 kr
65-66 40,500 kr 41,000 kr
Genomsnitt 37,400 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 35,600 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 37,900 kr 37,900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 38,200 kr 38,300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 39,000 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36,200 kr 36,200 kr 36,000 kr
Norra Mellansverige 36,400 kr 36,400 kr 36,200 kr
Östra Mellansverige 36,500 kr 36,600 kr 36,300 kr
Övre Norrland 35,700 kr 35,800 kr 35,100 kr
Riket 37,400 kr 37,400 kr 37,300 kr
Småland med öarna 37,100 kr 37,100 kr 37,100 kr
Stockholm 39,900 kr 39,800 kr 40,200 kr
Sydsverige 37,300 kr 37,400 kr 36,600 kr
Västsverige 38,000 kr 38,000 kr 37,800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som familjeterapeut, ligger på 46,200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44,200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som familjeterapeut, ligger på 29,600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29,600 kr.

Variationer i lön inom Familjeterapeut

Yrkestitel Kvinna Man
Socionom 37,600 kr 37,000 kr
Socialsekreterare 37,600 kr 37,000 kr
Kurator 37,500 kr 37,400 kr
Skolkurator 37,500 kr 37,400 kr
Frivårdsinspektör 36,000 kr 34,400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Familjeterapeut

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Familjeterapeut

Visste du att en Familjeterapeut i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Familjeterapeut inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken