{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Godsförvaltare?

Medellönen för en Godsförvaltare är

54 500 kr

i månaden.

Medellöner för Godsförvaltare

Snittlön
Snittlön 54 500 kr
Man
Män 54 000 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Godsförvaltare i Sverige

En Godsförvaltare i Sverige tjänar i snitt 54 500 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Godsförvaltare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Godsförvaltare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk, Verkställande direktör, skogsbruk och Stiftsjägmästare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Godsförvaltare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Godsförvaltare på följande sätt:
Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk eller på större lantbruk. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Godsförvaltare tjänar?

Känner du en Godsförvaltare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Godsförvaltare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Godsförvaltare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 53 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Godsförvaltare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 57 200 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 54 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 49 100 kr 50 100 kr
45-54 44 000 kr - kr
55-64 - kr 62 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 400 kr 57 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Godsförvaltare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 36 500 kr 32 300 kr
35-44 49 600 kr 37 000 kr
45-54 49 600 kr 39 600 kr
55-64 62 700 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 51 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 54 600 kr - kr 53 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 51 500 kr 46 400 kr 57 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47 600 kr 44 200 kr - kr
Sydsverige 52 300 kr 55 300 kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 57 600 kr - kr 61 400 kr
Övre Norrland 52 100 kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som godsförvaltare, ligger på 63 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som godsförvaltare, ligger på 36 500 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Godsförvaltare

Yrkestitel Kvinna Man
Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk - kr 54 000 kr
Stadsträdgårdsmästare - kr 54 000 kr
Skogsförvaltare - kr 54 000 kr
Förvaltare inom lantbruk - kr 54 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Godsförvaltare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Godsförvaltare

Visste du att en Godsförvaltare i snitt har liknande lön som en VD inom fastighetstjänster?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Godsförvaltare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken