{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Regionchef, skogsbruksföretag?

Medellönen för en Regionchef, skogsbruksföretag är
49 300 kr
i månaden.

Medellöner för Regionchef, skogsbruksföretag

Snittlön
Snittlön 49 300 kr
Man
Män 49 000 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Regionchef, skogsbruksföretag i Sverige

En Regionchef, skogsbruksföretag i Sverige tjänar i snitt 49 300 kr i månadslön.

Lönen för en Regionchef, skogsbruksföretag kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Regionchef, skogsbruksföretag så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Regionchef, skogsbruksföretag ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk , Verkställande direktör, skogsbruk  och Stiftsjägmästare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Regionchef, skogsbruksföretag?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Regionchef, skogsbruksföretag på följande sätt:
Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk eller på större lantbruk. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Regionchef, skogsbruksföretag tjänar?

Känner du en Regionchef, skogsbruksföretag? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Regionchef, skogsbruksföretag

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Regionchef, skogsbruksföretag löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 48 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Regionchef, skogsbruksföretag Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 49 100 kr 39 600 kr
45-54 55 300 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 49 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 800 kr - kr
35-44 - kr 49 000 kr
45-54 42 800 kr 62 400 kr
55-64 - kr 74 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 200 kr 60 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Regionchef, skogsbruksföretag Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 34 800 kr 31 400 kr
35-44 52 200 kr 36 200 kr
45-54 48 200 kr 38 600 kr
55-64 69 700 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 51 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 49 300 kr - kr 48 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 51 200 kr 45 200 kr 60 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47 900 kr 43 100 kr - kr
Sydsverige 53 700 kr 53 700 kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 56 000 kr - kr 60 700 kr
Övre Norrland 51 500 kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som regionchef, skogsbruksföretag, ligger på 74 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som regionchef, skogsbruksföretag, ligger på 34 800 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Regionchef, skogsbruksföretag

Yrkestitel Kvinna Man
Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk - kr 49 000 kr
Stadsträdgårdsmästare - kr 49 000 kr
Skogsförvaltare - kr 49 000 kr
Godsförvaltare - kr 49 000 kr
Förvaltare inom lantbruk - kr 49 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Regionchef, skogsbruksföretag

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Regionchef, skogsbruksföretag

Visste du att en Regionchef, skogsbruksföretag i snitt har liknande lön som en Biokemist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Regionchef, skogsbruksföretag inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken