{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Platschef tillverkningsindustri?

Medellönen för en Platschef tillverkningsindustri är

65 300 kr

i månaden.

Medellöner för Platschef tillverkningsindustri

Snittlön
Snittlön 65 300 kr
Man
Män 65 100 kr
Kvinna
Kvinnor 66 200 kr

Så mycket tjänar en Platschef tillverkningsindustri i Sverige

En Platschef tillverkningsindustri i Sverige tjänar i snitt 65 300 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Platschef tillverkningsindustri arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Platschef tillverkningsindustri ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Verkstadschef tillverkning, Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef och Värmeverkschef.

Vad gör en Platschef tillverkningsindustri?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Platschef tillverkningsindustri på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna tillverkningsverksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Platschef tillverkningsindustri tjänar?

Känner du en Platschef tillverkningsindustri? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Platschef tillverkningsindustri

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Platschef tillverkningsindustri löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 52 700 kr
35-44 61 500 kr 62 000 kr
45-54 75 200 kr 68 000 kr
55-64 - kr 65 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 65 900 kr 65 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Platschef tillverkningsindustri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 50 900 kr 35 200 kr
35-44 61 900 kr 41 000 kr
45-54 69 100 kr 44 300 kr
55-64 65 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 65 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 97 500 kr 85 500 kr
55-64 - kr 92 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 90 500 kr 87 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Platschef tillverkningsindustri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 91 000 kr 39 600 kr
55-64 89 100 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 88 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 200 kr - kr 64 700 kr
Riket 65 100 kr 65 900 kr 65 000 kr
Småland med öarna 59 000 kr - kr 58 900 kr
Stockholm 71 000 kr - kr 70 700 kr
Sydsverige 67 200 kr - kr 67 300 kr
Västsverige 62 900 kr - kr 63 300 kr
Östra Mellansverige 64 700 kr 68 300 kr 64 100 kr
Övre Norrland 67 300 kr - kr 67 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 94 500 kr - kr - kr
Riket 88 500 kr 90 500 kr 87 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 91 600 kr 103 600 kr 82 700 kr
Sydsverige 92 900 kr - kr 93 500 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 91 800 kr - kr 96 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som platschef tillverkningsindustri, ligger på 97 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 96 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som platschef tillverkningsindustri, ligger på 50 900 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Platschef tillverkningsindustri

Yrkestitel Kvinna Man
Verkstadschef tillverkning 66 200 kr 65 100 kr
Värmeverkschef 66 200 kr 65 100 kr
Förläggare 55 200 kr 52 900 kr
Divisionschef inom tillverkning 55 200 kr 52 900 kr
Bokförläggare 55 200 kr 52 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Platschef tillverkningsindustri

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Platschef tillverkningsindustri

Visste du att en Platschef tillverkningsindustri i snitt har liknande lön som en HR chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Platschef tillverkningsindustri inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken