{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef är
63 800 kr
i månaden.

Medellöner för Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 63 800 kr
Man
Män 63 600 kr
Kvinna
Kvinnor 64 800 kr

Så mycket tjänar en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 63 800 kr i månadslön.

Lönen för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkstadschef tillverkning , Värmeverkschef  och Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna tillverkningsverksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 46 800 kr
35-44 62 500 kr 58 300 kr
45-54 70 300 kr 66 400 kr
55-64 - kr 68 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 64 500 kr 63 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 45 900 kr 33 800 kr
35-44 59 000 kr 39 600 kr
45-54 67 000 kr 42 700 kr
55-64 67 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 63 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 93 700 kr 91 900 kr
55-64 - kr 100 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 88 000 kr 93 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 92 600 kr 38 600 kr
55-64 97 300 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 91 800 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 64 100 kr - kr 65 400 kr
Riket 63 600 kr 64 500 kr 63 500 kr
Småland med öarna 64 200 kr - kr 65 300 kr
Stockholm 68 800 kr - kr 67 900 kr
Sydsverige 63 400 kr - kr 63 100 kr
Västsverige 62 400 kr - kr 62 500 kr
Östra Mellansverige 61 000 kr 64 200 kr 60 600 kr
Övre Norrland 64 100 kr - kr 63 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 91 800 kr 88 000 kr 93 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 105 700 kr 98 400 kr 108 900 kr
Sydsverige 91 100 kr - kr 93 400 kr
Västsverige 75 300 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 82 300 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vattenverkschef, funktions- eller mellanchef, ligger på 98 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 93 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vattenverkschef, funktions- eller mellanchef, ligger på 45 900 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Verkstadschef tillverkning 64 800 kr 63 600 kr
Värmeverkschef 64 800 kr 63 600 kr
Produktionschef inom tillverkningsindustri 64 800 kr 63 600 kr
Förläggare 53 600 kr 52 300 kr
Bokförläggare 53 600 kr 52 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en Affärsjurist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken