{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Skogsvårdskonsulent?

Medellönen för en Skogsvårdskonsulent är
39 400 kr
i månaden.

Medellöner för Skogsvårdskonsulent

Snittlön
Snittlön 39 400 kr
Man
Män 39 700 kr
Kvinna
Kvinnor 38 600 kr

Så mycket tjänar en Skogsvårdskonsulent i Sverige

En Skogsvårdskonsulent i Sverige tjänar i snitt 39 400 kr i månadslön.

Lönen för en Skogsvårdskonsulent kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Skogsvårdskonsulent så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Skogsvårdskonsulent ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Jägmästare , Skogskonsulent  och Skogstekniker  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Skogsvårdskonsulent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skogsvårdskonsulent på följande sätt:
Bedriver försök och ger råd och upplysningar om skogsbruk, jakt och naturvård. Deltar i produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Inventerar viltbestånd och värderar skog samt utarbetar skogsbruksplaner, avverkningsplaner m.m. Bedriver yrkesmässig jakt på vilda djur och skadedjur.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Skogsvårdskonsulent tjänar?

Känner du en Skogsvårdskonsulent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Skogsvårdskonsulent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Skogsvårdskonsulent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 000 kr 35 500 kr
35-44 40 500 kr 40 700 kr
45-54 - kr 42 800 kr
55-64 - kr 43 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 600 kr 40 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Skogsvårdskonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 35 700 kr 33 800 kr
35-44 40 600 kr 39 600 kr
45-54 43 200 kr 42 700 kr
55-64 43 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 40 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 32 800 kr 32 800 kr
35-44 36 700 kr 36 000 kr
45-54 37 500 kr 36 900 kr
55-64 39 500 kr 38 800 kr
65-66 - kr 37 000 kr
Genomsnitt 36 500 kr 37 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Skogsvårdskonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 32 800 kr 31 400 kr
35-44 36 400 kr 36 200 kr
45-54 37 100 kr 38 600 kr
55-64 38 800 kr 38 400 kr
65-66 37 600 kr 40 300 kr
Genomsnitt 36 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 400 kr - kr 39 800 kr
Norra Mellansverige 38 700 kr - kr 39 500 kr
Riket 40 300 kr 39 600 kr 40 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 42 800 kr - kr 43 400 kr
Övre Norrland 41 700 kr - kr 41 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 700 kr 36 900 kr 36 600 kr
Norra Mellansverige 36 400 kr 37 100 kr 36 200 kr
Riket 36 900 kr 36 500 kr 37 100 kr
Småland med öarna 37 100 kr 36 000 kr 37 600 kr
Stockholm 36 500 kr 37 100 kr 36 300 kr
Sydsverige 36 700 kr 36 800 kr 36 700 kr
Västsverige 37 300 kr 35 500 kr 38 100 kr
Östra Mellansverige 36 600 kr 36 800 kr 36 600 kr
Övre Norrland 37 400 kr 36 200 kr 38 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som skogsvårdskonsulent, ligger på 43 400 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som skogsvårdskonsulent, ligger på 32 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32 800 kr.

Variationer i lön inom Skogsvårdskonsulent

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 41 800 kr 43 100 kr
Marinbiolog 36 400 kr 35 700 kr
Biomedicinare 56 100 kr 53 700 kr
Agronom 37 200 kr 41 200 kr
Jägmästare 38 600 kr 39 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Skogsvårdskonsulent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Skogsvårdskonsulent

Visste du att en Skogsvårdskonsulent i snitt har liknande lön som en Agronom?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Skogsvårdskonsulent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken