{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Yrkesjägare?

Medellönen för en Yrkesjägare är

40 100 kr

i månaden.

Medellöner för Yrkesjägare

Snittlön
Snittlön 40 100 kr
Man
Män 40 200 kr
Kvinna
Kvinnor 39 800 kr

Så mycket tjänar en Yrkesjägare i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Yrkesjägare tjänar 40 100 kr i månadslön i snitt.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Yrkesjägare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Jägmästare, Skogskonsulent och Skogstekniker.

Vad gör en Yrkesjägare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Yrkesjägare på följande sätt:
Bedriver försök och ger råd och upplysningar om skogsbruk, jakt och naturvård. Deltar i produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Inventerar viltbestånd och värderar skog samt utarbetar skogsbruksplaner, avverkningsplaner m.m. Bedriver yrkesmässig jakt på vilda djur och skadedjur.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Yrkesjägare tjänar?

Känner du en Yrkesjägare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Yrkesjägare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Yrkesjägare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 800 kr 36 800 kr
35-44 - kr 40 700 kr
45-54 - kr 43 700 kr
55-64 - kr 43 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 300 kr 41 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Yrkesjägare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 37 100 kr 35 200 kr
35-44 41 600 kr 41 000 kr
45-54 44 000 kr 44 300 kr
55-64 43 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 41 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 33 100 kr 32 700 kr
35-44 37 200 kr 37 400 kr
45-54 38 500 kr 38 100 kr
55-64 40 300 kr 39 600 kr
65-66 - kr 38 800 kr
Genomsnitt 37 100 kr 37 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Yrkesjägare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 800 kr 26 000 kr
25-34 32 900 kr 32 300 kr
35-44 37 300 kr 37 000 kr
45-54 38 200 kr 39 600 kr
55-64 39 700 kr 39 400 kr
65-66 38 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 400 kr - kr 41 900 kr
Norra Mellansverige 41 100 kr - kr 41 500 kr
Riket 41 100 kr 41 300 kr 41 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 43 300 kr - kr 43 900 kr
Övre Norrland 41 300 kr - kr 40 700 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36 300 kr 36 000 kr 36 400 kr
Norra Mellansverige 37 200 kr 37 400 kr 37 100 kr
Riket 37 500 kr 37 100 kr 37 700 kr
Småland med öarna 37 500 kr 36 400 kr 38 100 kr
Stockholm 38 000 kr 37 700 kr 38 000 kr
Sydsverige 38 000 kr 37 900 kr 38 100 kr
Västsverige 38 100 kr 36 300 kr 39 000 kr
Östra Mellansverige 37 500 kr 38 200 kr 37 100 kr
Övre Norrland 38 300 kr 37 200 kr 38 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som yrkesjägare, ligger på 44 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som yrkesjägare, ligger på 27 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Yrkesjägare

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 43 100 kr 46 700 kr
Marinbiolog 37 100 kr 38 100 kr
Biomedicinare 59 800 kr 58 500 kr
Agronom 38 200 kr 42 100 kr
Jägmästare 39 800 kr 40 200 kr

Sök lönestatistik för alla yrken