{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fotolärare?

Medellönen för en Fotolärare är

40 100 kr

i månaden.

Medellöner för Fotolärare

Snittlön
Snittlön 40 100 kr
Man
Män 39 800 kr
Kvinna
Kvinnor 40 200 kr

Så mycket tjänar en Fotolärare i Sverige

I Sverige tjänar en Fotolärare i snitt 40 100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fotolärare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Gymnasielärare, Folkhögskolelärare och Lärare på folkhögskola.

Vad gör en Fotolärare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fotolärare på följande sätt:
Undervisar på gymnasial nivå i teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läro- och ämnesplaner. Utför bedömning och betygsättning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fotolärare tjänar?

Känner du en Fotolärare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fotolärare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fotolärare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 37 800 kr - kr
45-54 37 800 kr 38 800 kr
55-64 38 200 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37 500 kr 37 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Fotolärare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 100 kr 35 200 kr
35-44 37 300 kr 41 000 kr
45-54 38 200 kr 44 300 kr
55-64 37 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 37 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 500 kr 26 600 kr
25-34 36 700 kr 36 200 kr
35-44 40 100 kr 40 000 kr
45-54 41 800 kr 41 900 kr
55-64 42 500 kr 42 400 kr
65-66 42 800 kr 42 600 kr
Genomsnitt 40 900 kr 40 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Fotolärare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 100 kr 26 000 kr
25-34 36 500 kr 32 300 kr
35-44 40 000 kr 37 000 kr
45-54 41 800 kr 39 600 kr
55-64 42 500 kr 39 400 kr
65-66 42 700 kr 41 000 kr
Genomsnitt 40 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 400 kr 37 500 kr 37 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 100 kr 37 200 kr 36 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 38 600 kr 38 000 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 300 kr 39 400 kr 39 100 kr
Norra Mellansverige 38 900 kr 39 000 kr 38 800 kr
Riket 40 700 kr 40 900 kr 40 500 kr
Småland med öarna 39 900 kr 39 900 kr 39 800 kr
Stockholm 44 000 kr 44 100 kr 43 800 kr
Sydsverige 40 400 kr 40 600 kr 40 000 kr
Västsverige 40 900 kr 41 100 kr 40 700 kr
Östra Mellansverige 40 300 kr 40 300 kr 40 200 kr
Övre Norrland 39 100 kr 39 400 kr 38 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fotolärare, ligger på 45 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 45 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fotolärare, ligger på 26 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 500 kr.

Variationer i lön inom Fotolärare

Yrkestitel Kvinna Man
Gymnasielärare 40 200 kr 39 800 kr
Folkhögskolelärare 40 200 kr 39 800 kr
Lärare på folkhögskola 40 200 kr 39 800 kr
Musikdirektör 40 200 kr 39 800 kr
Lärare inom ekonomiska ämnen 40 200 kr 39 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fotolärare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fotolärare

Visste du att en Fotolärare i snitt har liknande lön som en VD hotell?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fotolärare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken