Rysåsen Fastighets AB

Organisationsnummer

556711-1520

Telefon

Hittar inga uppgifter

Adress

c/o Göteborgslokaler
Box 5265
402 25 Göteborg

Antal ansvariga

12 personer

Gick inte att fastställa exakt adress

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.

Ansvariga

Ekonomi

Det finns inga bokslutsuppgifter

Företagsuppgifter

2019-10-18
Juridisk person
Organisationsnummer 556711-1520
556711-1520
Firmanamn Rysåsen Fastighets AB
Rysåsen Fastighets AB
Bolagsform Aktiebolag
Aktiebolag
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Göteborg, Västra Götalands län
Status Upplöst genom fusion 2016-04-06
Upplöst genom fusion 2016-04-06
 
Adress
C/O-adress Göteborgslokaler
Göteborgslokaler
Gatuadress Box 5265
Box 5265
Postadress 402 25 Göteborg
402 25 Göteborg
 
Registrering
Bolaget bildat 2006-08-21
Bolaget registrerat 2006-09-15
Registreringsdatum 2007-02-12
Bolagsordning 2013-03-19
 
Skatteuppgifter
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
Ej aktiv i momsregistret
 
Svensk näringsgrensindelning SNI
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
 
Verksamhetsbeskrivning
Det kommunala ändamålet är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till utvecklingsarbetet i området samt att bidra till att övriga bolag inom koncernen kan uppfylla sina respektive kommun- ala ändamål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fastig- hetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställnings- tagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna §3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommun- fullmäktige.
 
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Björkquist, Kjell Östen Sigvard Ekeroth, Gunnar Olof David Hilmersson, Eva Mariette Johansson, Lars Valdemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
 

Registrerat på adressen

Box 5265
402 25 Göteborg